5-minute sketch #2Detta är min andra 5-minuters skiss. Har länge funderat på att göra en kvinna med hatt, men har inte riktigt haft lust till det. Jag borde kanske utveckla denna skiss till en riktig teckning? Hmm...This is my second 5-minute sketch. Have long been thinking about making a woman with a hat, but have not really had the desire to do so. Maybe I should develop this sketch to a real drawing? Hmm ...

5-minute sketch #1Detta är min första 5-minuters skiss. Den tog dock mindre tid att göra (men det är ju meningen att mina idéer ska flöda, inte att jag ska hålla mig till tiden, haha).

Jag tänkte bara berätta att eftersom jag är ganska "miljömedveten" (eller vad man ska kalla det) skissar jag alltid på båda sidorna av pappret (strecken som nästan syns genom pappret är från en skiss på andra sidan). Jag vill helst inte slösa på papper, tycker det är ganska onödigt. Nu vet ni i alla fall varför strecken syns genom pappret.This is my first 5-minute sketch. It took, however, less time to do (but it's meant to make my ideas flow, not that I should stick to the time, haha​​).

I just wanted to tell you that since I'm pretty "environmentally aware" (or whatever you call it) I always sketch on both sides of the paper (the lines that are almost visible through the paper is from a sketch on the other side). I'd rather not waste the paper, think it is quite unnecessary. Now you know at least why the lines are visible through the paper.

RSS 2.0